By: admin Açık: Şubat 27, 2016 In: Genel Comments: 0

 

Düşünsel İnovssyon

Düşünsel inovasyonu konuşmadan önce inovasyonun tanımını yaparak konuya girebiliriz.

İnovasyon; her alanda düşünsel, girişimsel ve eylemsel süreç ve sonuçlarda yenileşmek ve pozitif yönde çıktı almaktır. Bu tanım DİDER kurumsal kültür çalışmalarında biçimlendirip benimsediğimiz kurumsal ifademizdir.

Düşünmek deyince sanırım hepimizin aklına ilk gelen cümle Descartes’in felsefi sözüdür.  “Düşünüyorum öyleyse varım”. (“Cogito ergo sum”). (“Discours sur la méthode” -1637) Platon ise Descartes’in bu ünlü sözüne atıfta bulunarak; “Kimse, sana yoksun demedi”. (“Quis autem vestrum indiget fasciculum.”) cevabıyla karşılık vermiştir.

Dünyanın düzenini ve geleceğini değiştirebilecek tek canlı varlık insanoğlu, zekası, düşünceleri ve fikirleri ile sürekli birbiri ile içten yada açık bir mücadele halindedir. Düşünebilen, düşüncelerini yenileyebilen, yenileşmiş düşüncelerini, fikirlerini eylem planlarına ekleyenler başarıyı da sağlamışlardır.

İnsanoğlu düşünce savaşları ile gelişmiştir demek daha yerinde olacaktır. Aslında her yeni bir düşünce yada bir olgunun yeni bir fikirle beslenerek daha etkili ve yararlı hale getirilmesi ile sürekli yenileşme ve gelişme sağlanmıştır.

Düşünce ve fikir boyutunda artık öyle bir yol aldık ki, düşünce hırsızlığı vakalarının yaşandığı en üst bir seviyeyi yakalamış durumdayız. Düşüncelerin yenileşmesi ile gelişme bir paralellik içindedir. Birazda da irdeleyecek olursak, önce düşüncelerin yenileşmesi ve devamında da bu düşünsel yenileşmenin ürünü olarak düşüncenin alanındaki gelişme çıktısı alınmış olur.

Sınırlarını zorlamayan, var olanın üzerine artı değer koyamayan düşünsel duruşun hiçbir değeri yoktur. Herkesin aynı şeyleri düşünüp kalıplaştırdığı olguların bir adım öteye gitmesi beklenemez. Her insan bir diğerinden farklıdır. Düşünceler ve fikirler de bir parmak izi gibi bir yerde diğerlerinden karakteristik olarak ayrılmaktadır. Birbirine benzemeyen düşünce ve fikir üretimleri yeniliği ve gelişmeyi getirir. Kalıplşmış düşünceler kavramı aslında düşünmeden yaşama koşullanma anlamını karşılığı olmaktadır. Dolayısıyla yeni bir yorumun da önünü açmış olur. Düşünce yoksa yenilik yok, yenilik yoksa gelişme yok.

İnovasyon kelimesi son yıllarda her alanda hızla günlük hayatımızdaki yerini almaya başlamıştır. İnovasyonun anlam itibarı ile başlangıç noktası da düşüncede başlamaktadır. Düşüncede inovasyon kavramı düşüncelerin yeniliğe açık olması ve/veya düşüncelerin yenileşmesi olarak değerlendirildiğinde diğer bütün yenileşme ve gelişmeler bu süreçten sonra yerini almaktadır.

Düşünmek durumu değerlendirmektir, doğru zamanda doğru karar verme sürecidir, araştırmaktır, doğruyu bulmaktır, güzeli aramaktır, bir sonraki hamleyi bulmaktır, öğrenmektir, taktik uygulamaktır, streteji yapmaktır. düşünmek yenileşmektir, gelişmektir, kazanmaktır. Düşünerek üretmek bir inovasyondur. Düşünerek yol almak düşünsel inovasyondur. “İnsan, düşünebildiği ve üretebildiği kadar değerlidir

Descartes’in yine o ünlü felsefi sözünü hatırlamak gerek.

“Düşünüyorum, öylese varım”

Adnan Doğan / Denizli İnovasyon Derneği

 

 

Trackback URL: http://www.dider.org/2016/02/27/dusunsel-inovasyon/trackback/

Leave reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir