KURUMSAL
Başkanın Mesajı

 

 

Kıymetli Dostlarım,

Sivil toplum kuruluşları birlik beraberliğin perçinlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bilinçle sosyal ve ticari olarak üyelerin desteklenmesi, birlikten doğan güç ile katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu minvalde kısa adı DİDER olan Dünya İş İnsanları Derneği 2020 yılı itibariyle faaliyetlerine başladığını bu vesile ile duyurmaktan mutluluk ve gurur duymaktayım.  8 kurucu üye ile çıkılan bu yolda kısa bir sürede farklı sektörlerden birçok iş insanı daha aramıza katılmıştır. Teşkilatlanma çalışmalarımız, kurumsal altyapımız konularında gayretlerimiz hızla devam etmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler, mevcut koşullarda ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan ekonomik refah seviyesinin arttırılması politikasının desteklenmesinin yanında istihdam, yatırım gibi konularda üzerimize düşen sorumluluğun da yerine getirilmesi anlamına gelmektedir.

Asli amacımız milli ve manevi değerlere saygılı, faaliyet alanında başarılı ve güvenilir, itibarı yüksek iş insanlarını bir araya getirmektir.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede öncelikle farklı sektörlere yönelik birçok konuda fizibilite çalışmaları ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Belli alanlarda yatırım kararı alınmış, talep eden üyelerimize de bu imkanlar sunularak fayda üretilmesi gayreti içerisinde olunmuştur. Yine bu amaçlar doğrultusunda üyelerimiz ve aynı zamanda ülkemize katma değer sağlayacak yatırımlarımızın hızla devam edeceğine dair inancım tamdır.

Dernek kuruluşu ve bugüne kadar geçen süreçte gerçekleştirilen çalışmalarımız sonucu olarak belirlenen değerlerimiz; doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, adalet, hukuka, milli menfaatlere ve fikir özgürlüğüne saygıdır. Mevcut değerlerimiz, derneğimize olan ilgi ve destek, girişimci ve sosyal yönümüz, dinamik karar alıp uygulama becerimiz ile Ankara merkezli olarak kurulan derneğimizin yakın zamanda yurtiçi ve yurtdışında hızlı bir şekilde teşkilatlanacağı ve tüm kıymetli üyelerimiz ile önemli başarılara imza atacağımıza dair inancımız tamdır.

Saygılarımla.

Dünya İş İnsanları Derneği Başkanı

Kadir Boyacı